Loading...
 

Follow the latest additions

 ::  Feed Coordination Groups
Feed Homogeneous Groups
Browse the well-being and ill-being criteria from Iasi

Années :

Synthetic table of all criteria


Print this page

AAccess to essential ressources

A00Access to essential ressources in general

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Posibilitatea asigurării condiţiilor dezvoltării copiilor pentru asigurarea viitorului lor

Viaţă bună- conndiţii de viaţă decentă

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să trăiesc bine cu familia mea

ŞOMERI

Un trai decent din toate punctele de vedere

Siguranţa zilei de mâine

Un trai mai bun pt. noi, părinţii

Un trai mai bun asigurarea zilei de mâine

O viaţă mai bună pt. copii noştri

A01Food / drink

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Grija asigurării hranei

PERSOANE SINGURE

Mâncare scumpă

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Viaţă bună-hrană

BIBLIOTECARI

Asigurarea alimentelor zilnice a membrilor familiei fără a face eforturi financiare deosebite

1.un trai decent, adică să ai posibilitatea de a asigura familiei hrana necesară fără a împrumuta bani pentru asta

CLERUL DE MIR

Hrana mai bună

PENSIONARI

Copii să aibă hrană sănătoasă şi suficientă

ŞOMERI

3. o viaţă decentă masă)

Coşul zilnic

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Lipsă hrană

Lipsă alimente

Lipsă hrană

TINERI ELEVI

Alimentație sănătoasă

A02Healthcare and medicine

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Lipsa accesului la servicii de sănătate sigure (calitate şi profesionalism)

TINERI ELEVI

Sănătatea (sistemul de sănătate)

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Asigurarea sănătăţii prin acces la laboratoare de analize gratuite

Acces la servicii medicale de calitate

CLERUL DE MIR

Acces la servicii medicale ( de sănătate) de calitate

PENSIONARI

Sistem de sănătate funcţional

Sistem de sănătate

1.să mi se asigure acces la tratament medical

ŞOMERI

Sănătatea (fara taxe la doctor, medicamente compensate)

PERSOANE SINGURE

Vreau medicamante gratuite

Servicii de sănătate gratuite

Servicii medicale gratuite

Acces la servicii medicale

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Servicii medicale de calitate şi accesibile

1.să beneficiez de servicii medicale mai bune

Existenţa de servicii medicale de prevenţie

STUDENTI ARTE

Asigurare medicală

A03Housing / furniture

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Lipsa unei case personale

Lipsa unei case cu grădină în oraşul Iaşi

Lipsa apei calde

ŞOMERI

Lipsa gazului în mediul rural

PERSOANE SINGURE

Lipsa locuinţelor pentru tineri

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Viaţă bună-casă confortabilă

BIBLIOTECARI

1. familie fericită: o casă proprietate,

Acces la utilităţi: apă curentă: apă rece, apă caldă

Casă personală

Apă caldă

Acces la apă caldă

CLERUL DE MIR

Casă (locuinţă)

Dreptul la apă rece şi apă caldă

Toalete în cadrul locuinţei

PENSIONARI

Să am o casă de vacanţă

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să o casă bună (o clădire solidă)

O casă

Să am o casă

Unde să ai să pui capul

ŞOMERI

O casă proprietate personală

2. o viaţă decentă casă

Apă curentă

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Casă locuinţă personală

Locuinţă personală- o cameră/membru al familiei

Lipsă adăpost

Lipsă apă

Lipsă locuinţă

STUDENTI ARTE

Casă

Locuinţa

TINERI ELEVI

3. casă

O locuință decentă,utilități(apă caldă, curent electric)

O locuință decentă cu apă caldă, curent electric, alimentare cu gaz.

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PENSIONARI

Să-mi cumpăr o casă

A04Clothing

What does ill-being mean to you?

PERSOANE SINGURE

Lipsa îmbrăcăminţii de calitate

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Viaţă bună-îmbrăcăminte

CLERUL DE MIR

Haine

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Lipsă îmbrăcăminte adecvată

A05Education / training

What does ill-being mean to you?

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Criza în educaţie

TINERI ELEVI

împiedicarea de a avea la o viață bună, este lipsa studiilor (lipsa studiilor superioare)

Nivelul minim de cunoștințe (10 clase)

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Asigurarea accesului la învăţământul gratuit

învăţământ eficient şi corect

BIBLIOTECARI

Progres (în educaţie)

Mai multe grădiniţe gratuite

Mai multe şcoli

PENSIONARI

Să se îmbunătăţească învăţământul pentru educarea tineretului

Copii şi nepoţeii să-şi pregătească viitorul (învăţând)

ŞOMERI

şansă la o bună educaţie pentru copil

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

învăţământ de calitate ( afterschool gratuit, transport gratuit, rechizite, manuale gratuite).

Cunoştinţe temeinice

Profesori competenţi

Profesori şi motivaţi financiar

2. să beneficiez de educaţie mai buna

Examene periodice de verificare

TINERI ELEVI

Posibilitatea de a face o școală pt că sunt mulți copii care învață bine dar nu au posibilitatea de a o urma.

A06Employment / work

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Imposibilitatea ocupării unui loc de muncă funcţie de pregătire şi experienţă

Inegalitatea şanselor privind ocuparea unui loc de muncă

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să am totul ce îmi trebuie să am un loc de muncă

Un serviciu

Absența un loc de muncă pentru a avea o sumă de bani lunară

ŞOMERI

Lipsa unui loc de muncă stabil

Nu am un loc de muncă

Lipsa unui loc de muncă

Serviciul pe care nu îl am

Nu am servici

Lipsa de serviciu

Lipsă serviciu

Lipsa ofertelor locurilor de muncă

Sunt şomeră

PERSOANE SINGURE

Situaţia incertă privind locurile de muncă

Lipsa locurilor de muncă

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Lipsa locurilor de muncă

STUDENTI ARTE

Faptul că încă nu sunt actor cunoscut

TINERI ELEVI

Locuri de muncă slab plătite

Locuri de muncă prost plătite

Locurile de muncă-lipsa locurilor de muncă

Locuri de muncă rele, lipsa condițiilor ergonomice de muncă

Faptul că faci o școală superioarăși nu găsești loc pe specializarea care ai facut-o

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Asigurarea unui loc de muncă decent conform pregătirii

Locuri de muncă stabile şi bine plătite pt a asigura unui trai decent

Asigurarea desfăşurării unor activităţi prin locul de muncă oferit,dobândit

Asigurarea unui loc de muncă

Pentru soţie- să-şi păstreze locul de muncă sau să obţină o promovare

Pentru fiică- să-şi dobândească un loc de muncă,potrivit pregătirii

BIBLIOTECARI

3.evoluţie pe plan profesional

Mai multe locuri de muncă pentru cetaţeni

2. familie fericită: toţi membrii familiei salariaţi,

CLERUL DE MIR

Carieră în psihologie

PENSIONARI

Să se asigure locuri de muncă bine remunerate pentru nepoţi pentru a fi lipsită de griji

Tinerii să aibă locuri de muncă

Să fie asigurat serviciul şi loc de munca

Să fie locuri de muncă pentru tineri,să nu-I ţinem din pensie

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

O afacere

îmi doresc să am un loc de muncă să pot trăi decent (o casă, o mașină)

Să am un loc de muncă

Un loc de muncă

Să am un serviciu(loc de muncă)

Loc de muncă

Un serviciu (loc de muncă)

ŞOMERI

Un loc de muncă sigur

Siguranţa locului de muncă

Serviciu cu un salar decent(educaţia copiilor, plata datoriilor, coşul zilnic)

Un serviciu sigur

Un serviciu bun

Serviciu cu salariu motivant

Un serviciu stabil

1. o viaţă decentă (serviciu,

Un trai mai bun pt. copii noştri(să le asigur un serviciu)

Posibilitatea de-a prospera sau de-a avansa la locul de muncă

Un loc de muncă

Serviciu

Un serviciu

PERSOANE SINGURE

Un loc de muncă pentru fiul meu

Să aibă copii un loc de muncă

înfiinţare locuri de muncă

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Asigurarea unui loc de muncă potrivit competentelor pregătirii profesionale

Loc de muncă generator de venituri

STUDENTI ARTE

Siguranţa locului de muncă

Să am cariera dorită

TINERI ELEVI

O viață bună pentru mine înseamnă un loc de muncă după ce ieși de pe băncile școlii superioare(să lucrezoi în domeniul pe care l-ai învățat în care ești informat)

Un loc de muncă

Crearea de locuri de muncă

Locuri de muncă pentru fiecare om cât mai bun

1. loc de muncă;

1. eu cred că o viață buna este într-adevăr bună atunci când ai un serviciu,

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să-mi găsesc un loc de muncă

ŞOMERI

Sa am un loc de muncă

Caut loc de muncă

1. siguranţa zilei de muncă , serviciu,

TINERI ELEVI

Pt mine aș ajuta să avem un trai mai bun = loc de muncă

A07Leisure culture / sports activities

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Lipsa posibilităţii de a efectua un concediu de odihnă împreună cu familia mea într-o staţiune din ţară sau din afara ţării

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Activităţi culturale,participare activă

BIBLIOTECARI

Distracţie: spectacole de divertisment

Posibilitatea de a ieşi din ţară= libertate în mişcare

O vacanţă pe an în străinătate

Un concediu pe an în străinătate

CLERUL DE MIR

Concerte de calitate

Sport, tenis pentru copii

Călătorii/drumeţii prin ţară

Minim un concediu anual în afara ţării

Concerte, opere

Posibilitatea de a practica un sport

Călătorii

PENSIONARI

Să pot merge cel puţin o dată pe an împreună cu familia în vacanţă

Să pot călători în ţară şi în străinătate

Să pot merge măcar o dată pe an în staţiune

ŞOMERI

Posibilitatea de a putea să pleci în vacanţă din salariu

STUDENTI ARTE

Concediu

Posibilitatea de a merge în concediu măcar o săptămână două pe an

TINERI ELEVI

Să-ți îmbogățești orizontul cultural mergând săptămânal la teatru

Să vizitezi locuri pe care le doreai de mult (Paris, India, Egipt etc)

O viață pe care merită să o trăiești la maxim (distracție)

Dacă îți permiți, dacă nu, măcar lună de lună mergi la teatru

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PERSOANE SINGURE

Vizite şi excursii

A08Purchasing power / personal finance

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Veniturile sub limita decenţei- 3000 ron

Venituri reduse

Preturi foarte ridicate

BIBLIOTECARI

Banii insuficienţi

Nivelul salarial bugetar redus

Un salariu mic de 970 de lei care nu ajunge

Salariul actual de 850 de lei

Lipsa banilor

Lipsa unui salariu de 2000 euro /lună

CLERUL DE MIR

Resurse financiare limitate pt petrecerea timpului liber

Grija plăţii ratelor

Grija plăţii after school

Grija plăţii facturilor

Faptul că: oferta salarială nu ajunge la valoarea dorită: 2000 lei net/lună

OAMENI DE AFACERI

Lipsa stabilităţii financiare

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Lipsa stabilităţii financiare

PENSIONARI

Situatia financiara mica ( sub 2000)

Că nu avem bani pentru un trai bun ( 2000ron lunar)

Banii-pensia mică sub 2000 ron

Lipsa banilor, m-aş mulţumi cu 1000 lei

Lipsa banilor (2000 de lei)

Banii - lipsa lor

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Lipsa banilor

Lipsa de bani

Pornire (o sumă de bani)

ŞOMERI

Preţurile mari la gaz, lumină, apă curentă

Neajunsurile de a-mi cumpăra tot ce doresc

Lipsa de bani

Nu avem bani

Lipsa banilor care îmi sunt foarte necesari

Lipsă bani

Salariu min. pe economie

Lipsă bani pentru a-mi cumpăra medicamente

Impozitele şi datoriile la stat sunt mari

Taxele mari

PERSOANE SINGURE

Pensie mică

Banii puţini

Că nu am bani mai mulţi bani(lipsa acelor bani) 1500 lei

Lipsa banilor

Starea materială venitul general/pensia sub 1500 lei

Lipsă de bani

Starea materială (lipsa banilor)

Lipsa banilor

Lipsa banilor 1500 lei

Scăderea pensiei

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Situaţia financiară

STUDENTI ARTE

Nu deţin cel puţin 3000 de lei lunar(nu sunt salariat)

Un salariu mai mic de 1000 de euro pe lună

TINERI ELEVI

Lipsa banilor

Pensia de gradul II,pt invaliditate, insuficiența banilor

Lipsa de bani, nu sunt fonduri

Momentan banii

Banii

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Stabilitate materială

Stabilitate financiară

Să am un venit de 2000 de euro pe lună

O bază materială reprezintă posibilitatea de a-ţi ajuta copiii

Asigurarea unui venit care să permită un trai decent

Acoperirea nevoilor materiale

Posibilitatea financiară de a urma cursurile dorite.

BIBLIOTECARI

1.evoluţie pe plan financiar,

Bunăstare= 2000 euro/lună

Un salariu decent (1000 euro)

Un salariu decent (1500 euro)

Un trai decent care să ne permită achiziţionarea unui automobil cu care să ne deplasăm la serviciu, în concediu

O viaţă bună înseamnă printre altele un trai decent

Un trai decent cu un salariu decent de aproximativ 1000 euro

2.un trai decent, adică să ai posibilitatea de a asigura familiei îmbrăcămintea necesară fără a împrumuta bani pentru asta

Un trai decent care să ne asigure o casă proprietate personală

CLERUL DE MIR

Plata ratelor

Asigurarea coşului zilnic

Bani pentru autodezvoltare

Venit de 4000 de lei /lună net

Bani pentru timp liber

Venit minim de 2000 lei

Minim 2000 lei venit net lunar

Venit minim de 2000 lei

Venit minim de 2000 lei

Plata facturilor

OAMENI DE AFACERI

Stabilitate financiară

Stare financiară bună: casă, maşină,lipsa stresului privind datoriile

Un nivel de venituri decent (în funcţie de scara socială)

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Stabilitate financiară

Stare financiară bună: casă, maşină,lipsa stresului privind datoriile

Un nivel de venituri decent (în funcţie de scara socială)

PENSIONARI

Pensiile să urmarească şi să crească cu rata inflaţiei

Să am posibilitatea materială de călătorie (maşina)

Să-mi mai rămână bani pentru mici "capricii"(o haină, un restaurant) după ce îmi achit toate datoriile

Să pot să-mi achit toate datoriile către bănci

Să poti plăti toate datoriile cu pensia luată

Să-mi achit datoriile faţă de bănci

Să dispun de bani pentru a mă descurca în viaţă ( 3000 de lei pe lună)

Baza minimă de 2000 de lei pe lună

Să am 3000 lei ca să-mi fie bine

Strict necesar=2000 lei pe lună

Fără probleme financiare

Pensia să reprezinte venitul net

Un venit mimin 2000 de lei

Copii dacă nu au bani nu au strictul necesar

Să am bani pentru medicamente (400 lei)

Pentru mine Maria o pensie mai mare (minim 2000 lei pe lună)

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Bani

Un venit ( 1000 euro pe lună)

Un venit( 100000 euro pentru a începe o afacere)

Bani (100 000 euro)

ŞOMERI

Un trai mai decent taxe mai mici

Impozite mai mici

Preţuri mai mici la utilităţi , gaz, energie

Preţuri acceptabile (pentru toate)

Preţuri mai mici la toate

Un salariu bun(2000 lei )

Un salar mai bun (20.000 lei)

Un salariu mai bun decât min. pe economie

Un salariu mai mare (peste 1000 lei)

Un salariu mai mare decât min. pe economie

Un salar mai bun(decât minimul pe economie)

Plata datoriilor

Posibilitatate de a întreţine copii la şcoală şi a duce la bun sfârşit

Un calculator

Un trai decent din punct de vedere financiar

PERSOANE SINGURE

Un venit de 3000 lei pentru a putea călători

Pensie mai mare 1200 lei

Bătrâneţe uşoară (1500 ron) venituri

Să-mi mărească pensia

Să avem pensie mai mare 1500 lei

Să nu ne mai ia din pensie vă rugăm frumos

Plata întreţinerii la jumătate

Un venit de 3000 lei pentru a putea a da ajutor nepoatei

Un venit de 3000 lei pentru îngrijirea sănătăţii

Bani 1500 lei

Pensie(1500 ron)

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Stabilitate financiară

Stabilitate- securitate financiară

Stabilitate financiară

25.000.000 lei de persoane pe lună

Remunerarea în concordanţă cu munca depusă şi cu respectarea demnităţii

Min 700 euro/luna

STUDENTI ARTE

Să se mărească minimul pe economie

Bani mulţi > 30.000 euro

Recunoaşterea financiară a muncii mele- 1.000.000 euro pe an

Dacă pictez un tablou în 2 luni şi îl vând-să-l vând cu 2000 euro, iar dacă îl pictez în 2 zile vreau să-l vând cu 500 euro.

Să-mi permit un bilet la teatru

Fără rate bancare

TINERI ELEVI

Pentru mine un buget bun ar fi de : 1000-2000 euro

Să îți poți permite o excursie

Un buget la care să-ți poți permite un trai mai bun 500 euro.

O viață care îți poate asigura un viitor (un buget 1000 euro)

O viață mai bună , un trai mai bun =bani suficienți (1000 ron)

Să ai cu ce să te întreții (bani)

2.bani;

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Serviciul cu salar decent decât minim pe economie

PERSOANE SINGURE

Cheltuieli casnice reduse

N-am cheltuit mai mult decât am caştigat

Să-ţi faci calcule după banii care îi ai

Economie la hrană(preţuri scăzute la mâncare)

Economie la hrană

Să economisesc bani

Economiesc mai mult (de la toate)

Economie la medicamente

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

încerc afaceri de completare a job-ului ca şi venituri

A09Home care / personal services

What does ill-being mean to you?

PERSOANE SINGURE

Lipsa ajutorului necondiţionat din partea bisericii de care aparţin

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Mai multă protecţie, grijă din partea guvernului pentru familie

Mai multe instituţii pentru persoanele cu nevoi speciale

PERSOANE SINGURE

Să mă scutească la căldură (suvenţie)

Ajutor pentru nevoiaşi (bani)

Un ajutor pentru boală-bani-

Banii daţi de UE să fie folosiţi pentru ţară

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Analiza reală pe caz a nevoilor de protecţie socială

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să ai un ajutor de la cineva când ieşi afară

A10Mobility

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Lipsa unui autovehicul personal

Lipsa unei maşini de teren

ŞOMERI

Distanţa faţă de oraş (transportul)

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Viaţă bună-autoturism

BIBLIOTECARI

Transport public calitativ: să călătoreşti în condiţii de confort şi securitate

Mijloace de transport curate

Transport în comun civilizat, aer condiţionat, loc pe scaun, respectarea programului de circulaţie

Posibilitatea de a te deplasa cu autoturismul

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Maşină

Să am maşină

STUDENTI ARTE

Maşină

TINERI ELEVI

4.mașină

A11Information / exchange

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Promovarea repetată a modelelor negative de către mass media

Masa media negativistă- orientare spre bârfă şi fenomene negative

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Mai multe cărţi în bibliotecă

Internet de viteză mare

Dotarea cu echipament IT performant pentru a se putea lucra în mod eficient zilnic

CLERUL DE MIR

O mass medie mai pozitivă (duce la lipsa stresului)

ŞOMERI

Conectare la internet

BLiving environment

B00Living environment in general

What does ill-being mean to you?

PERSOANE SINGURE

Oraş murdar

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Aer curat

TINERI ELEVI

Un mediu curat fără poluare

Un mediu mai sănătos fără atâta poluare

B01Healthiness/pollution/noise

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Poluarea: fonică,a apei, a solului, a aerului

CLERUL DE MIR

Oameni care vorbesc tare în locuri publice

ŞOMERI

Salubritate la ţară nu există

PERSOANE SINGURE

Aerul poluat

Câinii vagabonzi

Să fie strânse gunoaiele menajere

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Poluarea fonică

Prezenţa câinilor comunitari

Insuficienţa WC-urilor publice

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Acces la serviciile de salubritate

CLERUL DE MIR

Protecţia orelor de odihnă noaptea

Crearea unui loc propice pentru câinii străzilor

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Lipsa stresului cauzat de prezenţa pe străzi a câinilor vagabonzi

TINERI ELEVI

Să nu se mai arunce gunoaiele

O viață fără gunoaie (menajere)

Poluarea mediului înconjurător

Fără poluare

B02Basic infrastructure

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Mă împidică să am o viaţă bună dificultăţile create de transportul defectuos în comun

ŞOMERI

Lipsa apei curente

şcolile la mari distanţe

Gaz metan şi pe arterele secundare ale oraşului

şosele neasfaltate

PERSOANE SINGURE

Străzile cu gropi

Lipsa locurilor de parcare

STUDENTI ARTE

Lipsa autostrăzilor

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Mai multe spitale

Libertatea în mişcare -construirea de piste pentru biciclişti

CLERUL DE MIR

Drumuri accesibile

B03Services infrastructure

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Un sediu central pentru biblioteca judeţeană

B04Meeting and leisure spaces

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Lipsa spaţiilor de joacă amenajate corespunzător( în special în locuri în care părinţii ar vrea să meargă însoţiţi de copii)

PERSOANE SINGURE

Lipsa locurilor de recreere

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Libertatea de mişcare asigurată prin accesul la mai multe terenuri de sport

B06Landscape and living spaces

What does well-being mean to you?

PENSIONARI

Trebuie să avem contact permanent cu natura (zone verzi, păduri, râuri)

TINERI ELEVI

Un oraș plin de spații verzi

Parcuri mai multe

Lipsa spaţiilor verzi

Mai multe resurse naturale

B07Production and work conditions

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Lipsa unui lot de pământ pe care să pot cultiva legume şi fructe

ŞOMERI

Lipsa dotărilor din spitale

Lipsa dotărilor din şcoli

CRelations with and between organisations

C00Relations with and between organisations in general

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Slaba calitate a celor care trebuie să-I alegem să ne conducă destinul

Nerespectarea legilor de către cei care ne conduc

Sistemul legislativ incoerent

Abuzul de putere

Lipsa de atitudine a opiniei publice

Abuzurile autorităţilor- de la preşedinte în jos

CLERUL DE MIR

Interpretarea tendenţioasă a legilor

Aplicare şi interpretarea legii după preferinţe

Neaplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legilor

OAMENI DE AFACERI

Băsescu

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Băsescu

ŞOMERI

Legea privind divorţurile

Legile ţării

PERSOANE SINGURE

Neimplicarea guvernanţilor

TINERI ELEVI

Nerespectarea legilor impuse de către conducătorii ţării

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Depolitizarea instituţiilor statului

Respectarea de către autorităţi a legislaţiei în vigoare

Respectarea şi aplicarea corectă şi obiectivă a legislaţiei

Sistem legislativ eficient şi stabil

Pentru o viaţă mai bună este necesar şi ca statul să-şi respecte obligaţiile legale

BIBLIOTECARI

O viaţă cu disciplina implică respectarea şi cunoaşterea regulilor (social,legislativ)

CLERUL DE MIR

Respectarea legilor

PENSIONARI

Cei care ne conduc să fie mai pregătiţi

Să avem guvernanţi pricepuţi

Să respecte legile şi să le aplice

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Nu putem face nimic pentru că guvernul face rău

Schimbarea legilor

Jos Băsescu

C01Fundamental rights/freedom of expression

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Nerespectarea drepturilor constituţionale

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Asigurarea şi garantarea drepturilor sociale la sănătate

C02Functioning of justice

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

încălcarea legilor de către cei care trebuiesc să le aplice

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

2.sistemul judiciar)

Zidul(zidurile închisorii)

Pușcăria

închisoarea

Poliția

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Justiţie reală fără corupţie

C03Consultation/democracy

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Inconsecvenţa politicienilor

Globalizarea-guvern din umbră care conduce întreaga lume

Lipsa unor lideri politici competenţi

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

1. sistemul (politic,

ŞOMERI

Guvernul ales

Cei din jurul nostru(politica)

Deciziile guvernului

Sistemul politic

Politica

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Macrocontextul (politic)

TINERI ELEVI

Neglijenţa conducerii faţă de dorinţele celor din popor (nu ne reprezintă interesele )

What does well-being mean to you?

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Stabilitate politică

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Schimbarea guvernului

Jos guvernul Boc

C04Transparency/communication

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Transparenţa în luarea deciziilor administrative instituţionale şi respectarea lor

C05Organisation, management, finance

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Numirea funcţionarilor publici se face pe criteriu politic

Ajungerea în funcţii publica( locale/centrale) a unor persoane incompetente

Corupţia generalizată

CLERUL DE MIR

Birocraţia

PERSOANE SINGURE

Corupţia sistemului politic

Să se oprească hoţia/tâlhăria (hoţia)

Corupţia la nivel central

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Slaba pregătire , incompetenţa funcţionarilor

Corupţia funcţionarilor

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Modernizarea serviciilor publice locale

Eficientizarea serviciilor publice

Nerespectarea statutului funcţionarului public

Eliminarea corupţiei

BIBLIOTECARI

Simplificarea birocraţiei în momentul eliberării permiselor de acces în bibliotecă

O viaţă fără corupţie

Eliminarea corupţiei

Crearea unor suporturi legale pentru recuperarea cărţilor nerestituite

PENSIONARI

Alegerea şi numirea în funcţie de execuţie şi de conducere a celor competenţi profesional în instituţiile publice

PERSOANE SINGURE

Un guvern necorupt

Un sistem de învăţământ necorupt

C06Access, information, contact

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Dispreţul faţă de cetăţean în relaţiile cu funcţionarii publici

C07Social Policy

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Globalizarea

OAMENI DE AFACERI

în momentul de faţă politica economică a conducerii ţării

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

în momentul de faţă politica economică a conducerii ţării

What does well-being mean to you?

OAMENI DE AFACERI

Fiscalitate cât mai redusă

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Fiscalitate cât mai redusă

PERSOANE SINGURE

Reducerea taxelor la pensionari

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Să mărească salariile

Să mărească pensiile

STUDENTI ARTE

Mărire impozit pentru cei cu venituri exagerate

DPersonal relations

D00Personal relations in general

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Naivitatea (credulitatea)

Singurătatea

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

O bună comunicare cu cei din jur

Ajutor afectiv

OAMENI DE AFACERI

Viaţă fericită alături de cei dragi

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Viaţă fericită alături de cei dragi

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Iubirea pentru cel apropiat(prieteni, familia, cunoștințe…)

PERSOANE SINGURE

înţelegere cu cei din jur

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Nevoia de apreciere din partea familiei,din partea colegilor, prietenilor, vecinilor.

D01Couple / sentimental and sexual relationships

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Infidelitatea între soți

What does well-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Iubirea-soția

Să mai văd o singură dată persoana care m-a iubit și mă iubește

STUDENTI ARTE

O căsnicie fericită

D02Family life / family relations

What does ill-being mean to you?

PENSIONARI

Lipsa înţelegerii în familie

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Certurile în familie

Familia(scandal, băutură)

STUDENTI ARTE

Soacra care stă cu mine

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Familie fericită în care există comunicare, implicare în realizarea tuturor aspiraţiilor membrilor familiei

4. familie fericită: concediu în familie

CLERUL DE MIR

Nevoia de intimitate familială

Lipsa divorţului

Familie ca protecţie

Familie unită

Familia ca sprijin

OAMENI DE AFACERI

Un trai decent şi liniştit alături de cei dragi (familie armonioasă cu toţi cei dragi alături)

O familie închegată cu rumaşi demni (o familie unită)

O familie reuşită (înţelegere, ajutor)

Familie fericită

Ajutor între membrii familiei

înţelegere între membrii familiei

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Un trai decent şi liniştit alături de cei dragi (familie armonioasă cu toţi cei dragi alături)

O familie închegată cu rumaşi demni (o familie unită)

O familie reuşită (înţelegere, ajutor)

Familie fericită

Ajutor între membrii familiei

înţelegere între membrii familiei

PENSIONARI

Linişte şi înţelegere în familie

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

O familie

O familie

Să am o familie

Copii

Familie

Să fiu lângă copii

Doresc să-mi întemeiez o familie

O familie

PERSOANE SINGURE

Relaţii familiale foarte apropiate

înţelegerea familiei

Să mă înţeleg cu familia

STUDENTI ARTE

Să am 2 copii

TINERI ELEVI

Să fii cu familia

O familie frumoasă și sănătoasă

2. eu cred că o viață buna este într-adevăr bună atunci cand ai o familie care să te susțină în ceea ce faci și care să te iubească ca să poți trece peste toate problemele.

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CLERUL DE MIR

Fac activităţi recreative împreună cu soţul şi copiii

Organizarea activităţii zilnice pentru timpul liber cu familia şi prietenii

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Mă bucur de copiii mei

D03Friends / relations with friends

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Anturajul negativ (hoți, tâlhari…)

Anturajul cu cei răi

Anturajul m-a adus aici

Anturajul (negativ)

What does well-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Un anturaj bun(cerc de prieteni)

PERSOANE SINGURE

înţelegere bună cu prietenii

TINERI ELEVI

Să fiu într-un grup de prieteni

D04Relations within the neighbourhood

What does ill-being mean to you?

STUDENTI ARTE

Vecinii gălagioşi

What does well-being mean to you?

PERSOANE SINGURE

2.să mă înţeleg cu vecinii

STUDENTI ARTE

Să nu am vecini zgmotoşi

D05Relations at work

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Lipsa unei comunicări eficiente la locul de muncă

PERSOANE SINGURE

Relaţia dintre şef şi subordonaţi

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Conflictele de la locul de muncă

STUDENTI ARTE

Regizor recalcitrant

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Competenţa şi pentru funcţiile de conducere şi pentru cele de execuţie

Competenţa-cel mai bun să ocupe postul cel mai important

PERSOANE SINGURE

1.să mă înţeleg cu colegii,

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Aprecierea în comunităţile profesionale

ESocial balance

E00Social balance in general

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Coeziune socială în cadrul şi între grupuri

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Stabilitate socială

Stabilitate socială

STUDENTI ARTE

Echilibru social

E01Identities and values

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Degradarea morală a societăţii

Răsturnarea scării valorilor sociale

Renunţarea la patriotism

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Răsturnarea valorilor modelelor

Criza morală

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Familia- să ramână celula de bază a societăţii

Recunoaşterea meritelor,valorilor

Un model de urmat,reprezintă imboldul oferit copiilor, de a-şi finaliza studiile

PENSIONARI

Să se termine cu criza intelectuală

E03Equity and social mobility

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Nedreptate socială- accesul neîngrădit la justiţie

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Sărăcia

Sărăcia care predomină la noi în țară

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Competenţa- să ocupe primul loc pentru ocuparea unei funcţii (loc de muncă)

CLERUL DE MIR

Egalitate de şanse la locul de muncă

Echitatea pe baza muncii făcute

E05Violence and peace

What does ill-being mean to you?

PERSOANE SINGURE

Neliniştea celor din jur (violenţa)

Lipsa siguranţei publice

TINERI ELEVI

Lipsa siguranţei publice

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Acoperirea nevoilor de siguranţă şi protecţie

Siguranţa individului

BIBLIOTECARI

Mai multă siguranţă publică a cetăţeanului în societate

CLERUL DE MIR

Respectarea normelor de ordine publică

PENSIONARI

Să fie pace

Siguranţa pe străzi (individuală)

ŞOMERI

Pace

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Siguranţă

TINERI ELEVI

Mai multă siguranţă a cetăţeanului în societate

E06Economic balance

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Elaborarea unor legi economice şi acte normative stabile- instabilitate economică

OAMENI DE AFACERI

Situaţia economică actuală

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Situaţia economică actuală

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Criza financiară

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

2.evoluţie pe plan economic

PENSIONARI

Să se termine criza economică care ne afectează

E08Relations between society and environment

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Dezvoltare sustenabilă (protecţia mediului)

FPersonal balance

F00Personal balance in general

What does ill-being mean to you?

OAMENI DE AFACERI

în drumul prin viaţă se întâlnesc obstacole foarte multe. Secretul realizării constă în capacitatea de ocolire , sau învingere a acestora. Toate obstacolele sunt create de oameni-încadraţi în diverse roluri

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

în drumul prin viaţă se întâlnesc obstacole foarte multe. Secretul realizării constă în capacitatea de ocolire , sau învingere a acestora. Toate obstacolele sunt create de oameni-încadraţi în diverse roluri

F01Physical balance and health

What does ill-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Starea de sănătate fizică şi psihică

PENSIONARI

Lipsa sănătăţii fizice

Starea de sănătate a mea (fizică)

Sănătatea,am tensiune mare,operaţii

Lipsa sănătăţii fizice şi mentale

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Alcoolul(dependența)

Alcoolul m-a adus aici la închisoare

Boala (psihică și fizică)

Băuturile alcoolice

Drogurile (lipsa lor)

TINERI ELEVI

Boli (incurabile)

Sănătatea (deoarece dacă nu ești sănătos sau dacă ai anumite boli nu poți munci pentru ați permite o viață bună)

Sănătatea(boală incurabilă)

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

3. familie fericită: sănătate,

CLERUL DE MIR

Sănătatea familiei mele

OAMENI DE AFACERI

Familie fericită= sănătate

Sănătate fizică

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Sănătate fizică

Familie fericită= sănătate

PENSIONARI

2.astfel ca să fiu sănătoasă

Sănătate fără medicamente compensate

Să nu am nevoie de medicamente compensate

Să fiu sănătos

Copii şi nepoţeii să fie sănătoşi

Să-mi fie copiii sănătoşi

Sănătate mentală,fizică şi psihică

Să fiu sănătoasă (fizic şi mental)

Să fii sănătos fizic şi mental

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Sănătate(sănătatea personală)

PERSOANE SINGURE

Sănătate

Să fie copii şi nepoţii sănătoşi

Sănătate la copii mei viaţă mai bună

Sănătate trupească

Să fiu sănătoasă

în primul rând să avem sănătate

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Lipsa sănătăţii

STUDENTI ARTE

Să fiu sănătoasă trupească

Un copil sănătos

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Urmarea unor diete (tratamente) pentu păstrarea sănătăţii organismului= economie de bani

ŞOMERI

2. sănătate(pt. mine şi familia mea)

F02Freedom / personal autonomy

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Cazierul

What does well-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să fiu liber

Libertate

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Aș vrea să fiu eliberat

F03Personal time management and balance between activities

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Lipsa timpului pentru timpul liber

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Timp liber

TINERI ELEVI

Organizarea timpului în familie

Să ai mai mult timp pentru tine

Mai mult timp liber pentru tine ca persoană și pentru familie

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CLERUL DE MIR

Acord suficient timp familiei, indiferent de oboseala resimţită după o zi de muncă

Să reduc orele suplimentare la serviciu

Petrec timp liber cu copii mei

OAMENI DE AFACERI

Sacrificii (timp)

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Sacrificii (timp)

F04Emotional / mental balance

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să nu ne lăsăm corupţi

Nervi (boală psihică)

What does well-being mean to you?

OAMENI DE AFACERI

Să ai parte de linişte sufletească

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Să ai parte de linişte sufletească

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Bunătatea sufletească

PERSOANE SINGURE

Sănătate la minte (psihic)

Minte sănătoasă

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

încredere în forţele proprii (sănătate mentală)

STUDENTI ARTE

Echilibru psihic

Echilibru emoţional

F05Spiritual life / religion

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Renunţarea la ortodoxie

CLERUL DE MIR

Discriminarea de convingeri religioase

PERSOANE SINGURE

Lipsa credinţei

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Participarea la viaţa spirituală a comunităţii

Existenţa bisericilor, libertatea lor

STUDENTI ARTE

Călăuzire spirituală

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

BIBLIOTECARI

Mă rog la Dumnezeu

PENSIONARI

Mă rog în fiecare zi pentru mine,familia mea sau prieteni

F06Balance in relations with society

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

1. ura sufletească (față de ceilalți,

Ura față de ceilalți

TINERI ELEVI

Rușinea față de ceilalți atunci când greșim

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Acoperirea nevoilor de stimă socială

CLERUL DE MIR

Prestigiu

Răutatea celorlalţi cu privire la persoana mea

STUDENTI ARTE

Aplauze fulminante

F07Balance in relations with nature

What does ill-being mean to you?

TINERI ELEVI

Neatingerea obiectivelor propuse

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Acoperirea nevoii de autodepăşire

Acoperirea nevoii de excelenţă

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Să îmi doresc mai mult decât astăzi

Dezvoltare personală

Suficienţa=autolimitarea

STUDENTI ARTE

Actor cu 3 premii U.N.I.T.E.R

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Dezvoltare personală ( dezvoltarea abilităţilor sociale, abilităţilor de rezolvare a conflictelor)

GWell­being or ill­being feelings

G00Well­being or ill­being feelings in general

What does ill-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

2.ura sufletească (, cea personală)

What does well-being mean to you?

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

înseamnă să priveşti fără teamă spre viitor (stabilitate)

G01Self­esteem or shame

What does ill-being mean to you?

ŞOMERI

încrederea în noi înşine

What does well-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Respectul(respectul de sine)

TINERI ELEVI

Să fac parte din clasa mijlocie a societăţii

G02Satisfaction / frustration

What does well-being mean to you?

PENSIONARI

Să avem o viaţă bună,veselă.

TINERI ELEVI

Să fii mulțumit de banii pe care îi ai

Să fii mulțumit de locul de muncă pe care îl ai , de familie

Să fii mulțumit de familia pe care o ai

2.să ai o satisfacție de ceea ce faci ca loc de muncă

G03Serenity / fear

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Nevoia de siguranţă publică

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Puterea e în mâinile lor (guvernul)

G04Stress / Peace of mind

What does ill-being mean to you?

TINERI ELEVI

Grijile familiale- muncesc pt a întreține familia.

What does well-being mean to you?

OAMENI DE AFACERI

O viaţă lipsită de probleme cotidiene

O viaţă lipsită de griji

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

O viaţă lipsită de probleme cotidiene

O viaţă lipsită de griji

PENSIONARI

Să trăiesc fără stres

ŞOMERI

Stres mai puţin

G05Happiness / sadness

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Regăsirea motivelor de bucurie

OAMENI DE AFACERI

Multe bucurii

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Multe bucurii

HAttitudes and initiatives

H00Attitudes and initiatives in general

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

ŞOMERI

Aş fi în stare de orice să fie mai bine în viitor şi pentru copii

Orice pentru copiii noştri să aibă un viitor

H01Self­improvement / self­respect

What does ill-being mean to you?

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Doar persoana mea ( comoditatea personala).

Lenea mea

What does well-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Atingerea ţelului şi scopului vieţii mele în raport cu scara valorilor pe care mi-am stabilit-o

PENSIONARI

Viaţă decentă (să pot să îmi satisfac toate poftele după o viaţă de muncă)

TINERI ELEVI

1.să fiu mulțumit de mine -

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

BIBLIOTECARI

Dorm mai mult (pentru a nu fi stresat)

CLERUL DE MIR

Mănânc sănătos, bio

Să corespund statutului meu socio profesional

PENSIONARI

Mă tratez ori de câte ori am o afecţiune

Mănânc sănătos

Regim alimentar pentru îmbunătăţirea stării de sănătate fizică

încerc să mă mulţumesc cu puţin,consider că atât se poate

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să ne încurajăm şi să ne susţinem

Mi-am schimbat atitudinea pe care am avut-o până acum (atitudine negativă)

Să fiu cuminte

Toleranța pentru noi înșine

Să nu ne vindem

PERSOANE SINGURE

Să am grijă de sănătatea mea

Mănânci puţin şi slăbeşti

TINERI ELEVI

Mă bucur mai mult de micile plăceri/ de cumpărăturile mărunte de zi cu zi, cele necesare familiei

H02Personal / entrepreneurial initiatives

What does well-being mean to you?

OAMENI DE AFACERI

Să fii în stare să realizezi prin munca ta cele necesare timpului şi sufletului tău şi a familiei tale putând ulterior să-i ajuţi şi pe cei în nevoi din diferite cauze

Realizarea majorităţii dezideratelor pe care ţi le-ai propus

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Realizarea majorităţii dezideratelor pe care ţi le-ai propus

Să fii în stare să realizezi prin munca ta cele necesare timpului şi sufletului tău şi a familiei tale putând ulterior să-i ajuţi şi pe cei în nevoi din diferite cauze

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Mi-am cumpărat un teren pe care îl cultiv pentru legume şi fructe ecologice

Activez în cadrul filialei SCMD Iaşi

Diversificarea activităţilor individuale (PFA)

Urmarea unor cursuri de perfecţionare-proiecte europene

Urmarea unui curs de reconversie profesională

îmi perfecţionez în permanenţă pregătirea personală economico financiară

Să fiu un cetăţean informat

îmi voi deschide o afacere

Găsirea unui loc de muncă pentru suplimentarea veniturilor

BIBLIOTECARI

Să economisesc bani pentru a-mi permite efectuarea unui concediu împreună cu familia

Economisesc un sfert din salariu lunar pentru a strânge suma necesară unui concediu în străinătate

Să îmi completez studiile într-un alt domeniu (psihologie) pentru a putea oferi consiliere gratuită celor care au nevoie

Mă specializez şi în alte domenii profesionale (educaţie)

Să îmi achiziţionez o casă (pentru închiriere)

Să achiziţionez un autovehicol pe care să-l folosesc pentu a-mi ajuta familia în efectuarea drumurilor zilnice

încerc să găsesc un job part time

Sunt dispus să îmi caut încă un loc de muncă cu jumătate de normă

învăţ o limbă străină (franceză)

CLERUL DE MIR

încerc să îmi fac datoria cu prisosinţă profesional.

împart din cunoştinţele mele şi celorlalţi

învăţ pe alţii ce este bine să facă ceilalţi şi uneori reuşesc

Am 2 joburi

Să ne informăm cu privire la oportunităţi pentru creşterea veniturilor.-

Aş fi dispus să fac proiecte europene

Mă informez în privinţa oportunităţilor ce mi-ar asigura un venit minim de 3000 lună

Reduc cheltuielile pentru haine

Sa-mi planific cheltuielile casnice

OAMENI DE AFACERI

Investiţii în pregătirea elevilor, studenţilor pentru a reuşi în viaţă.

Creez cadrul pentru a putea munci şi alte persoane

Caut soluţii pentru a menţine situaţia societăţii deasupra liniei de plutire

Investiţii în pregătirea profesională a personalului

Caut mereu să analizez cursul evenimentelor politico-economice pentru e preveni eventualele derapaje care la rândul lor ar afecta viaţa mea şi a celorlalţi

Muncesc un număr de ore mult peste cel stabilit prin lege

încercarea diferitelor activităţi

Proiecte pentru susţinerea locurilor de muncă pentru personalul angajat

Muncesc mai mult

Muncesc şi mă instruiesc zilnic pentru a depăşi obstacolele apărute în activitatea de zi cu zi

Menţinerea locurilor de muncă

Noi investiţii pentru locul de muncă

Muncesc

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Investiţii în pregătirea elevilor, studenţilor pentru a reuşi în viaţă.

Creez cadrul pentru a putea munci şi alte persoane

Caut soluţii pentru a menţine situaţia societăţii deasupra liniei de plutire

Investiţii în pregătirea profesională a personalului

Caut mereu să analizez cursul evenimentelor politico-economice pentru e preveni eventualele derapaje care la rândul lor ar afecta viaţa mea şi a celorlalţi

Muncesc un număr de ore mult peste cel stabilit prin lege

încercarea diferitelor activităţi

Proiecte pentru susţinerea locurilor de muncă pentru personalul angajat

Muncesc mai mult

Muncesc şi mă instruiesc zilnic pentru a depăşi obstacolele apărute în activitatea de zi cu zi

Menţinerea locurilor de muncă

Noi investiţii pentru locul de muncă

Muncesc

PENSIONARI

Fiind pensionar mi-am luat înca un job

Am un loc de muncă pe lângă pensie

Muncesc din suflet

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să fiu mai bun decât cei din jur

Mă implic într-o afacere pentru a-mi ajuta familia

Invățăm o meserie

Aș munci pentru cineva cu probleme (psihice)

Muncesc

Să plecăm în afară

Să plec din țară

A pleca din țară.

A sparge o bancă

ŞOMERI

Recalificare profesională

Cursuri de angajare cu rezultate bune

Urmez un curs de calificare

Să mă recalific pentru a-mi găsi un serviciu

Cursuri de perfecţionare

Să muncesc

Vrem să muncim pentru copii noştri

Să muncesc să câştig bani

Mari sacrificii pt. mine şi pt. copii mei (financiar, moral)

PERSOANE SINGURE

Relaţii de colegialitate sănătoase (creez)

Muncesc pentru a creşte veniturile (pe lângă pensie)

Să am o activitate care să-mi dea satisfacţie

Atragerea tineretului în biserică prin promovarea bisericii, oferirea de cărţi religioase

Să înfiinţeze un magazin cu preţuri accesibile

Mă înscriu în excursie cu părintele paroh

Am muncit mai mult şi mi-am chibzuit banii câştigaţi

Protestăm împotriva sistemului de conducere

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Să-mi schimb locul de muncă

Muncesc,muncesc şi iar muncesc pentru mine/pentru ceilalţi

încerc să schimb ţara în care să locuiesc (emigrez)

Să plec /emigrez în Marea Britanie

STUDENTI ARTE

îi voi face pe ceilalţi să se simtă bine în prezenţa mea la teatru

Urmez facultatea de teatru

Fac facultatea de teatru

Mă pregătesc (studiez actoria)

TINERI ELEVI

Locuri de muncă cât mai multe. Deschizându-mi o firmă oferindu-le locuri de muncă

Sunt dispus să fac studii pentru a-mi realiza o carieră

învăț pt a găsi un loc de muncă bine plătit și pt a duce un trai mai bun familiei

Muncesc mult mai mult (12 ore)

Să construiesc un loc pt reciclare

H03Behaviour / sociability

What does well-being mean to you?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Un comportament adecvat (respectarea normelor în societate)

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Luarea de atitudine

CLERUL DE MIR

Semnalarea prietenilor, cunoscuţilor a comportamentelor negative ale personalităţilor pentru popularizare.

Să iau atitudine împotriva celor care se manifestă necivilizat

Admonestare verbală pentru cei care strică spaţiile de joacă amenajate

Admonestare verbală pentru cei care nu respectă curăţenia şi ordinea publică

Ridic moralul celorlalţi printr-un tonus pozitiv

OAMENI DE AFACERI

Aş schimba guvernanţa actuală

Aş crea facilităţi pentru a atrage investiţii

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Aş crea facilităţi pentru a atrage investiţii

Aş schimba guvernanţa actuală

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

L-aș îndruma spre bine (la copil)

îmi iubesc familia și stau alături de ei

Să fiu alături de familia mea

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Explic studenţilor şi încerc să le dezvolt simţul critic

TINERI ELEVI

îi înveselim scoțându-i la un film

Spiritual-ajutor cu un sfat ca vorbă bună

H04Listening / applying solidarity values

What does ill-being mean to you?

PENSIONARI

Când nu pot să ajut cât mai multe persoane

What does well-being mean to you?

PENSIONARI

Să pot ajuta aproapele (Biblie)

Să ajut un copil să mă simt fericită

3. şi utilă celor care mă înconjoară

Să ajut un vecin când are probleme

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Ajutorarea celor nevoiași (financiar etc)

PERSOANE SINGURE

Să ajut pe cei care au nevoie cu un sfat bun,vorbă bună

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

îmi educ copiii în spirit patriotic şi creştin ortodox

BIBLIOTECARI

Am ajutat financiar părinţii în cazul în care aceştia au avut nevoie de intervenţii chirurgicale

Ajut cu bani bunicii mei pentru ca aceştia să-şi poată cumpăra medicamente

CLERUL DE MIR

Sunt dispusă să ajut cu tot ce pot- material, psihic, spiritual,informaţional

Să ajut pe cel batjocorit într-o anume situaţie

Ascult păsul celor din jur ( îi ajut să îşi descarce sufletul)

OAMENI DE AFACERI

Atunci când pot ajut şi pe cei în nevoi, dar nu şi cerşetori

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Atunci când pot ajut şi pe cei în nevoi, dar nu şi cerşetori

PENSIONARI

încerc să răspund pozitiv când pot la toate solicitările celor apropiaţi

Să ajut cu bani copii mei

Să pot ajuta mai multă lume cu tratamente bioenergetice

Aş sacrifica din timpul meu liber să pot ajuta mai mult pe cei din jur (anturajul meu)

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Ajutor în orice pentru ceilalţi

Ajutor orice pentru ceilalţi

Ajutorul (bani,muncă)

PERSOANE SINGURE

Să ajutăm persoanele bolnave

Ajut biserica în orice moment al zilei (curăţenie)

Ajut biserica la hramurile : Sf Mina, Sf. Andrei pregătind coliva

Ajut persoane mai în vârstă şi neputincioase

Să ajutăm Biserica cu bani

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Donaţii către persoane nevoiaşe( produse, bani)

Suport emoţional oferit cunoscuţilor

Sprijin oferit necondiţionat atât în viaţă cât şi în profesie

Sprijin oferit celor din jur în domeniul informaţional ( profesional)

STUDENTI ARTE

Donaţii financiare

Sunt dispus să joc în spectacole caritabile

Ajut o bătrână să traverseze strada

TINERI ELEVI

Ajut, sprijin,îi susțin pe cei (mai săraci decât mine) care au nevoie (material)

Eu aș fi dispus să-mi ajut colegii,prietenii,familia, cu bani

Aș fi dispus să ajut prietenii, familia și tot ce mă înconjoară cu orice pot și cu ce am (cu bani)

Să-i sprijin pe cei din jurul meu financiar moral

Fac sacrificii- nu manânc eu astăzi și îi dau lui

Oferim o mică parte din suma noastră săracilor

Dacă pot îi împrumut cu lucruri pe care eu le am și și ei nu și le permit

Să dau meditații colegilor

H05Being responsible towards common goods

What does ill-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Oameni care nu păstrează curăţenia publică

Oameni care aruncă gunoiul pe jos

Oameni care nu respectă curăţenia în public

What does well-being mean to you?

TINERI ELEVI

Oameni mai civilizați= să nu se mai arunce gunoaiele pe unde apucă

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

BIBLIOTECARI

Pentru economisirea energiei electrice folosesc prize cu întrerupător

Folosirea becurilor economice

Strâng deşeurile menajere separate

Separarea deşeurilor casnice şi colectarea lor în containere speciale

Merg pe jos şi cu transportul în comun (pentru a reduce poluarea)

Merg pe jos (nepoluare)

Strâng bani cu vecina din bloc pentru a se face curaţenie în scara blocului şi pentru a repara liftul

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Să fim uniţi cu toţii

ŞOMERI

O bună educaţie pentru copil

Menţinerea armoniei în familie

TINERI ELEVI

Să folosim energie solară și a vântului pt a reduce poluarea

Să mergem să strângem gunoaiele din diferite locuri (parcări, păduri)

H06Commitment within civic life

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Neimplicarea în viaţa publică

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Implicarea directă (personal) faţă de situaţia existentă (acţiunile ONG, fundaţii)

Acţionez şi iau atitudine în cadrul asociaţiei din care fac parte, cât şi în cadrul inter-relaţiilor umane; particip la vot în cadrul alegerilor

BIBLIOTECARI

Particip la un proiect " Contruirea indicatorilor de bunăstare"

Activitate de voluntar la ecologizarea spaţiilor publice

Să particip la acţiuni umanitare ca voluntar

Să mă implic în acţiuni de voluntariat

CLERUL DE MIR

Activităţi sociale de promovare a culturii civice pt cetăţenii care locuiesc în proximitate.

Mă preocup să identific priorităţi şi oportunităţi comunitare

Sunt dispusă să fac voluntariat

Să mă implic în campanii de binefacere

ŞOMERI

Voluntariat în Dialog

PERSOANE SINGURE

Prezenţa mea la biserică la diferite activităţi (socializare)

Activitate de voluntariat pentru biserică

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Activităţi săptămânale de voluntariat

Apartenenţa la asociaţii, grupuri profesionale

STUDENTI ARTE

Să merg la vot

TINERI ELEVI

Ce aș face pentru ceilalți, aș propune programe de reabilitare socio-economice, pentru a le oferi și lor o viață bună

H07Dynamism / collective actions

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Acţionez în cadrul asociaţiei

Implicarea în activitatea sindicală,societatea civilă

M-am înscris în sindicat ca membru fondator al Filialei Iaşi a SCMDRR

CLERUL DE MIR

Asocieri cu organizaţii cetăţeneşti pentru îmbunătăţirea gradului de civilitate

ŞOMERI

Multe, dar nu de una singură nu se poate(să ne unim mai mulţi şi poate se va mai putea vorbi)

IRelationships within society

I06Politeness, respect and tolerance

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Egoismul

Lăcomia

CLERUL DE MIR

Escrocheria sentimentală

Ipocrizia

Invidia celorlalţi

Răutatea celorlalţi

Agresivitatea limbajului etniei rrome

Oameni care nu respectă intimitatea orelor de odihnă

Cei care îşi exprimă în public problemele intime ( la telefon)

Oameni care nu salută

Oameni care folosesc un limbaj neadecvat, agresiv

Discriminarii pe criterii de vârstă (domeniul educaţional)

Discriminearea( din cauza statutului social)

Discriminare de gen

PENSIONARI

Suferinţa tuturor fiinţelor (persoane, animale, regn vegetal)

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Dușmănia (celorlalți față de mine)

ŞOMERI

Statutul de mamă singură

Răutatea oamenilor

PERSOANE SINGURE

Existenţa urii între oameni

STUDENTI ARTE

Lipsa educaţiei ţiganilor

Manifestări rasiste

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Trai civilizat bazat pe respect

CLERUL DE MIR

Nediscriminare de gen

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Respectul între oameni

ŞOMERI

Bună inţelegere între oameni

PERSOANE SINGURE

Ajutor moral (-vorbă bună)

STUDENTI ARTE

Eliminarea rasismului

TINERI ELEVI

O viață mai bună înseamnă respect față de tine și față de ceilalți din jurul tău. O ținută cât de cât bună pentru a arăta celor din jur că ești o persoană integră, matură.

Să respecte regulile unanim stabilite

Civilizație:mai mult respect față de cei din jur

Oameni să se respecte între ei

Vocabular mai adecvat

What do you or can you do to ensure your own well-being or well-being for all?

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Bunătate (față de ceilalți)

I07Solidarity, sharing and transmission of knowledge and resources

What does ill-being mean to you?

CADRE MILITARE DISPONIBILIZATE

Laşitatea opiniei publice

Lipsa de atitudine

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Invidia

What does well-being mean to you?

BIBLIOTECARI

Coeziune socială(solidaritate)

CLERUL DE MIR

Solidaritatea în comunitate

OAMENI DE AFACERI

Colaborare între persoane (solidaritate)

PACIENŢI CU AFECŢIUNI HEPATICE

Colaborare între persoane (solidaritate)

PERSOANE PRIVATE DE LIBERTATE

Sinceritatea(relația între oameni)

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Altruism,generozitate,solidaritate

Solidaritate,toleranţă

Compasiune

Armonie,empatie

Altruism, compasiune

STUDENTI ARTE

Ajută-ţi aproapele(sens altruist)

TINERI ELEVI

Civilizație-educație responsabilitate

I08Inclusion / exclusion

What does well-being mean to you?

CLERUL DE MIR

Satisfacţie prin muncă - recunoaştere socială profesională

SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

Nevoia de acceptare în cadrul unui grup de referinţă


Page last modified on Friday 08 of March, 2019 22:54:28 UTC